Programe

Orizont 2020

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE. Acesta va duce la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe piață. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde EUR pe durata a 7 ani (2014-2020) – pe lângă investițiile private și investițiile publice naționale pe care această finanțare le va atrage.
Orizont 2020 beneficiază de susținerea politică a liderilor europeni și a deputaților în Parlamentul European, care au convenit că investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru viitorul Europei, plasându-le în centrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Orizont 2020 contribuie a realizarea acestui obiectiv, îmbinând cercetarea și inovarea și punând accentul pe trei domenii-cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale .
Scopul este de a asigura capacitatea Europei de a produce o știință și tehnologie de clasă mondială, care să stimuleze creșterea economică.
Grație finanțărilor oferite de UE pentru cercetare în cadrul programelor cadru anterioare, oameni de știință și reprezentanți ai industriilor din Europa și din întreaga lume și-au unit eforturile pentru a găsi soluții la o gamă vastă de provocări. Inovațiile lor au contribuit la îmbunătățirea nivelului de viață, protecția mediului și sporirea durabilității și competitivității industriei europene. Orizont 2020 este deschis participării cercetătorilor din întreaga lume.
Experiența lor a fost esențială pentru dezvoltarea acestui program de pionierat – Comisia a colectat feedback-ul primit și a ținut seama de recomandările statelor membre și ale Parlamentului European, precum și de învățămintele trase din programele anterioare. Mesajul a fost clar – Orizont 2020 trebuie să fie mai simplu pentru utilizatori – și este!


EURAXESS

Programul de mobilitate EURAXESS este o rețea creată la initiațiva Comisiei Europene pentru a disemina informații relevante pentru cercetători (burse, granturi, finanțare proiecte, parteneriate etc.) și a le oferi sprijin pentru desfășurarea activităților. Prin intermediul portalului EURAXESS și altor rețele de socializare sunt promovate burse doctorale, posturi vacante (laboratoare, universități, instituții de cercetare etc.), parteneriate în vederea susținerii cercetării la nivel european.
40 de țări sunt active în cadrul rețelei, respectiv peste 458 de centre de servicii și puncte locale de contact dintre care 25 în Republica Moldova. Acestea oferă cercetătorilor și familiilor acestora asistență referitoare la viză, permis de ședere, permis de muncă, formalități pentru înscrierea copiilor la grădiniță (școala, universitate etc.) asigurări sociale, asigurare medicală etc.
Asistența oferită este absolut gratuită și implică informații și direcționare spre instituții care se ocupă de procedurile administrative aferente. În plus, centrele de servicii și punctele locale de contact oferă sprijin cercetătorilor străini pentru integrarea cu succes și adaptarea la stilul de viață (cultura) din Republica Moldova – prin recomandări de centre care oferă lecții de limbă română, recomandări și sfaturi cu privire la cazare și preturi la chirii, achitări servicii, transport, zone turistice etc.


 Oportunități Europene

Politica UE în domeniul inovării

Inovarea reprezintă un element cheie pentru competitivitatea întreprinderilor europene și pentru contribuția la crearea de locuri de muncă. Aflați mai multe despre modul în care UE sprijină inovarea. DETALII


Agenda digitală pentru Europa

Companiile europene trebuie să poată beneficia de toate avantajele unei pieţe unice digitale – comerţ electronic, plăţi digitale etc. – pentru a avea o dezvoltare dinamică. Agenda digitală pentru Europa este foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru a aduce în Europa avantajele unei societăţi şi ale  unei economii digitale. DETALII


Competențe informatice pentru secolul 21

Competențele TIC sunt din ce în ce mai importante în economia actuală – a face față unor astfel de competențe reprezintă o provocare pentru întreprinderile europene mici. DETALII


Programul de sprijin pentru politica tehnologiilor informației și comunicării (PSP TIC)

Programul de sprijin pentru politica TIC ajută firmele mici să utilizeze mai mult și mai bine TIC și încurajează inovarea în ceea ce privește produsele, serviciile și procesele.

Denumire oficială: Programul de sprijin pentru politica tehnologiilor informației și comunicării (PSP TIC)

Perioadă: 2007-2013

Tipul de sprijin: (Co-)finanțare de proiecte DETALII


Servicii de piață electronică

Piețele electronice ajută firmele mici să-și extindă piața curentă, să acceadă la noi piețe și să găsească clienți și produse noi. Pe acest site web vă mai sunt puse la dispoziție informații suplimentare, un registru internațional și un manual. DETALII


Comerțul electronic

Comerțul electronic reprezintă un instrument important în deschiderea de noi piețe și în menținerea competitivității. Aceste pagini vă oferă acces la informații și puncte de contacte naționale. DETALII


Asistarea IMM-urilor pentru a se integra în Societatea informațională

Cum pot firmele mici să beneficieze la maximum de TIC? Aflați mai multe despre proiectele culturii digitale, afaceri electronice și e-guvernare, chestiuni de protecție a datelor și cum pot fi reduse costurile achiziționării de echipament TIC. DETALII


Tehnologiile informației și comunicării (TIC-uri)

TIC au revoluționat modul în care funcționează economia și multe dintre cele mai recente produse și practici de lucru sunt bazate pe TIC. Întreprinderile mici au nevoie de a-și găsi locul în această economie în continuă dezvoltare. DETALII