Scopul și Obiectivele Fundației

TIC

Promovarea culturii digitale.

Îmbunătățirea profilului și imaginii industriei moldovenești TIC în țară și pe piețele internaționale.

Sprijinirea tinerilor în dezvoltarea capacităților TIC și utilizării acestora în diferite domenii.

Formarea continuă în domeniu TIC.

Cercetare

Creșterea capacității de cercetare - dezvoltare, stimularea cooperării între instituțiile de cercetare-dezvoltare-inovare şi întreprinderi.

Formarea Rețelelor de Inovare și Transfer Tehnologic cu implicarea mediului de afaceri și a celui academic.

Promovarea și implicarea în activitățile de CDI.

Colaborarea cu specialiști, instituții şi organisme atât din țară, cât şi din străinătate pentru dezvoltarea unor relații de specialitate, având ca scop îmbunătățirea activității şi alinierea la standardele internaționale.

Dezvoltare

Dezvoltarea de noi abilități necesare într-un mediu de afaceri orientat pe plan național și internațional.

Crearea oportunităților de investiții pentru întreprinderile TIC în Moldova.

Ce oferim :

Ce oferim :

Fundația DAS este o organizație non-profit cu misiune de a promova principiile unei societăți bazate pe cunoaștere. Activitățile noastre se concentrează pe două obiective principale: depășirea decalajului dintre ideile inovatoare și implementarea acestora și utilizarea soluțiilor TIC pentru abordarea provocărilor societății moderne.

Partenerii Fundației:

Vrei să fii partenerul nostru?

Ultimele știri